Magnetosport.eu - Magnetoterapie a sport
Magnetosport.eu - Magnetoterapie a sport

Otázky a odpovědiMá magnetoterapie nežádoucí vedlejší účinky?


Terapie není návyková, při správném dávkování nemá vedlejší nežádoucí účinky. Pacient při aplikaci ve většině případů nic nevnímá, léčba by neměla být prováděna v pozdní večerní hodiny (stimulace může být zdrojem nespavosti). Při léčbě siločáry pronikají všemi částmi těla, kostmi i tkáněmi téměř rovnoměrně, tudíž pacient se nemusí svlékat, nevadí sádrové obvazy. Zavedené kovové implantáty nejsou pro léčbu kontraindikovány (zakázány). Větší péči je třeba věnovat lidem s nízkým tlakem krve (se sklony k němu), tak hypertonikům. Někdy může dojít k výraznějšímu poklesu TK, dle mých pozorování, pokles mizí během 20 – 30 minut, i rychleji. Velká opatrnost je nezbytná u epilepsie a jiných záchvatových onemocnění, u aktivní TBC, u těhotenství, kardiostimulátoru, u těžších krvácivých stavů, u hyperfunkce kúry nadledvin, či při léčbě steroidy, u nádorových onemocnění v rozvinutém stadiu, viz "Kontraindikace". Není dobré používat magnetoterapii během akutního virového nebo bakteriálního onemocnění, lépe vyčkat, až akutní fáze odezní. Při následné rehabilitaci je léčba vhodná.


Máte nějakou doplňující otázku k tomuto tématu, nebo dotaz na jiné téma?
Pošlete dotaz do poradny pulzní magnetoterapie.


zpět na seznam všech témat  /  zpět na úvodní stránku


© MagnetoSport.eu    Kontaktní osoba: Irena Marečková    Tel.: (+420) 725 570 402