Magnetosport.eu - Magnetoterapie a sport
Magnetosport.eu - Magnetoterapie a sport

Kontraindikace použití magnetoterapie


(stavy, během nichž nesmí být nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie použita)


Absolutní kontraindikace

Používání kardiostimulátoru, podpůrného sluchového zařízení a jiných citlivých elektronických zařízení, které není možno sejmout. Pulsní magnetické pole by mohlo způsobit poruchu jejich funkce.

Těhotenství. Přestože nejsou známy zprávy o negativním působení magnetických polí, je nutná předběžná opatrnost.

Krvácení jakéhokoli původu. NPMP zvyšuje prokrvení tkáně a krvácení by se mohlo zvýšit. Začněte magnetoterapii aplikovat až ve fázi rekonvalescence, dle postižení za 3 dny až týden po krvácení.

Nádorová onemocnění. NPMP o nízké indukci není samo o sobě schopno vyvolat zhoubné bujení, naopak svým blahodárným vlivem na imunitní systém organismu působí preventivně proti jeho vzniku. Zvýšením prokrvení tkáně by však mohlo u již existujících nádorů podpořit jejich metabolismus. V zahraničí sice existuje několik odborných pracovišť, která naopak s úspěchem používají magnetoterapii specifického charakteru v jejich léčbě, ale v našich podmínkách je podle platných doporučení použití NPMP v těchto případech zcela kontraindikováno.

Bolesti neznámého původu. Vždy nejdříve vyhledejte lékaře, aby určil příčinu Vašich problémů.


Relativní kontraindikace

Menstruace (možno používat mimo oblast pánve).

Zvýšená funkce endokrinních žláz (žláz s vnitřní sekrecí – nadledviny, štítná žláza, hypofýza apod.). Po konzultaci s lékařem je možno NPMP aplikovat mimo oblast těchto žláz.

Záchvatovitá neurologická onemocnění jako epilepsie apod. – neaplikovat na oblast hlavy

Extrémně nízký krevní tlak. NPMP má vazodilatační účinky, tzn. způsobuje rozšíření cév, což může vyvolat pokles krevního tlaku. Tyto příznaky však během několika expozic odeznějí. Začínejte aplikovat magnetoterapii pozvolna podle uvedených doporučení a pokud možno pod dohledem třetí osoby.

Nekompenzovaný dětský diabetes. Je možno magnetoterapii používat po zvládnutí příznaků diabetu příslušnou léčbou a po konzultaci s lékařem. V případech, kdy je zachována alespoň částečná funkce slinivky břišní, může její pravidelné používání napomoci zlepšit zdravotní stav.


zpět na úvodní stránku


© MagnetoSport.eu  •  Kontaktní osoba: Irena Marečková  •  Tel.: (+420) 725 570 402