Magnetosport.eu - Magnetoterapie a sport
Magnetosport.eu - Magnetoterapie a sport

Historické souvislostiVést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali všemožné způsoby, jak zbavit své pacienty nejrůznějších zdravotních potíží. Jejich pozornosti neušel ani minerál zvaný magnetovec (oxid železnato-železitý, nejbohatší železná ruda, obsahuje až 72% železa), který pro jeho pozoruhodné léčivé vlastnosti přikládali na rány, revmatické klouby a různá bolestivá místa. Ve formě prášku se stal dokonce jednou z ingrediencí elixíru mládí. Číňané jej prý znali již před více než šesti tisíci lety a používali ho jako přísadu do léčivých mastí, nápojů a obkladů.

Moderní historie využívání magnetických polí začala ve třicátých letech 19. století, kdy Američan Joseph Henry a Angličan William Sturgeon vyrobili první elektromagnety. O teoretické vysvětlení vzniku a působení elektromagnetických polí se společně s nimi zasloužili Michael Faraday a James Clerk Maxwell. Téměř současně s jejich vznikem se objevily první pokusy o využití elektromagnetů v medicíně. Skutečný rozvoj magnetoterapie však nastal až po druhé světové válce, kdy v tomto odvětví lékařství začalo systematicky vznikat množství vědeckých prací. V Československu se tomuto oboru začala od šedesátých let věnovat řada vynikajících odborníků, za všechny jmenujme např. MUDr. Nováka, MUDr. Hokynáře a později pak MUDr. Jeřábka či MUDr. Chvojku.

Odborníci již na začátku 80.let vycházeli ze skutečnosti, že 60 - 80% lidí chodí k lékaři s problémy pohybového aparátu. Vědci tehdy hledali levnější alternativní metodu bez chemie a léků. Ta se měla uplatnit především pro skupinu pacientů trpících poruchami pohybového aparátu, jejichž léčba je finančně nejnáročnější. Tento výzkumný projekt byl zadán do bývalého Československa. V té době mohla tato země nabídnout vynikající lékaře a cenově přijatelný výzkum na velice dobré úrovni. Vedením projektu byl pověřen MUDr. Jiří Jeřábek s týmem 80 lékařů. Výzkum probíhal v Jánských Lázních, Lázních Bohdaneč, Františkových Lázních a na klinikách v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové i na Slovensku.

V tehdejším Československu byla magnetoterapie využívána od 50. let. V 80. letech dochází z iniciativy českých lékařů k výrobě prvních českých přístrojů pro léčbu magnetoterapií. Další vývoj v této oblasti je spojen především s osobou prim. MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. V letech 1986-1991 působil MUDr. Chvojka jako expert a konzultant Ministerstva zdravotnictví pro magnetoterapii. S využitím svých již tehdy bohatých zkušeností s pulsní magnetoterapií koordinoval klinicky kontrolovaný pokus na několika vybraných pracovištích. Na základě úspěšných výsledků této studie byla pulsní magnetoterapie zařazena mezi oficiální fyzioterapeutické léčebné metody.

Stovky spokojených uživatelů potvrzují pozitivní výsledky léčby a magnetoterapie je nesporným přínosem pro pacienty bez jakýchkoliv vedlejších účinků.

O tom, že i v jiných medicínsky vyspělých zemích je magnetoterapie považována za seriózní metodu, svědčí celá řada publikací v zahraničních lékařských časopisech a odborných publikacích.


zpět na úvodní stránku


© MagnetoSport.eu  •  Kontaktní osoba: Irena Marečková  •  Tel.: (+420) 725 570 402